Főoldal » Archív » Előzetesben a kórházban fekvő betegeket kifosztó férfi

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fit aki leg­alább 3 bete­get fosz­tott ki. 

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye