Főoldal » Archív » Előzetesben a magát a sértettek unokájának kiadó csaló

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak makói fér­fi­nak aki a tele­fon­ban magát a sér­tet­tek uno­ká­já­nak kiad­va csalt ki kész­pénzt és éksze­re­ket az idős sér­tet­tek­től. Hét­ből öt eset­ben siker­rel járt a meg­té­vesz­tés. A kicsalt össze­gek 170.000.- és 2.000.000.- Ft. között mozog­tak.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06. 27.