Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben a magyar "olajbáró" és nyolc társa

Két év alatt össze­sen 7,5 mil­li­árd forint bevé­tel­ki­esést okoz­tak a magyar államnak
annak a bűn­szer­ve­zet­nek a tag­jai, akik bázis­ola­jat impor­tál­tak uniós adóraktárakból,
majd azt bel­föl­dön fan­tom­cé­ge­ken keresz­tül, hamis okmá­nyok­kal üzemanyagként
érté­ke­sí­tet­ték. A szer­ve­zet lét­re­ho­zó­ját és nyolc tag­ját a Deb­re­ce­ni Járásbíróság
elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - elő­ze­tes­ben az olajbáró