Főoldal » Archív » Előzetesben a rokonait kirabolni szándékozó szegedi férfi

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fér­fit, aki 2015. decem­ber 7. nap­ján egy sze­ge­di ruhá­za­ti bolt­ban pró­bál­ta meg kira­bol­ni rokonait.

Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.14.