Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben a testvérét megölő férfi

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 48 éves egy­há­zas­ger­gei férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy húsz cen­tis kés­sel hasba szúr­ta a test­vé­rét. A sér­tett rövid időn belül, még a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.13.