Főoldal » Archív » Előzetesben az élettársa sérelmére szexuális erőszakot elkövető vásárhelyi férfi

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a hely­be­li fér­fit, aki 2015. augusz­tus 23. nap­ján köve­tett el bűn­cse­lek­ményt hoz­zá­tar­to­zó­ja sérelmére.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye