Főoldal » Archív » Előzetesben az idős Nógrád megyei férfi kirablói

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett  rab­lás miatt kez­de­mé­nyez­te három Nóg­rád megyei férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.03.