Főoldal » Archív » Előzetesben az idős sértettet kirabló pár

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 38 éves nő és 46 éves élet­tár­sa elő­ze­tes letartóztatását.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.26.