Főoldal » Archív » Előzetesben az újév napján feleségét bántalmazó szegedi férfi

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a sze­ge­di fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az év végén, ille­tő­leg az újév első nap­ján több­ször bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, majd őt sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­foszt­va közös laká­suk­ba bezárta.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye