Főoldal » Archív » Előzetesben egy 19 éves rabló

Fejbe ütött egy kiál­ló csa­va­rok­kal tűz­delt faléc­cel egy idős nőt doro­gi ott­ho­ná­ban egy 19 éves gya­nú­sí­tott 2014. janu­ár 3-án. Miu­tán a sér­tett föld­re esett, ő rátér­delt, majd egyik kezé­vel a szá­ját befog­ta és kitép­te a sér­tett fül­be­va­ló­ját. A lakás­ból is eltu­laj­do­ní­tott egy pár fül­be­va­lót és egy lán­cot, majd elme­ne­kült. Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság elren­del­te a 19 éves gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatását.

Saj­tó­köz­le­mény rablásról