Főoldal » Archív » Előzetesben egy román embercsempész

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2015. augusz­tus 27-én szír állam­pol­gá­rok jog­el­le­nes határ­át­lé­pé­sé­hez nyúj­tott segítséget.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye