Főoldal » Archív » Előzetesben egy szerb fegyvecsempész

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit akit 2015. novem­ber 19. nap­já­nak dél­előtt­jén tar­tóz­tat­tak fel a hatá­ron.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye