Főoldal » Archív » Előzetesben jogosulatlan Áfa visszaigénylés miatt

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 38 éves gyu­lai férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye