Főoldal » Archív » Előzetesben kábítószerrel és lőfegyverrel visszaélés miatt

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer­rel vissza­élés, vala­mint lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés és közokirat-hamisítás miatt kez­de­mé­nyez­te két szlo­vák állam­pol­gár, egy 38 éves férfi és egy 20 éves nő elő­ze­tes letartóztatását.

Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.14.