Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség a Győrben elfogott migránsnak

Az ügyész­ség hét­főn továb­bi 32 fő bíró­ság elé állí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál, illet­ve mai napon egy sze­mély elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is kez­de­mé­nyez­te a szer­dai tömeg­za­var­gás­sal összefüggésben.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye