Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség a határzár mellett katonára támadó szír férfinek

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a szír fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a határ­zár mel­lett támadt egy ott szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő őrve­ze­tő nőre.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye