Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség a szállásadója halálát okozó makói férfinak

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je el annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014. decem­ber 16. nap­ján oly módon bán­tal­maz­ta 83 éves szál­lás­adó­ját, hogy sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­be belehalt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye