Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség az áruházi rablónak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a járás­bí­ró­ság felé, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy hóna­pon belül két­szer is rab­lást köve­tett el ugyan­ab­ban a bevá­sár­ló­köz­pont­ban.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye