Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség az édesanyját kifosztó szegedi férfinak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki rend­sze­re­sen zak­lat­ta, ille­tő­leg ki is fosz­tot­ta a saját édesanyját.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye