Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség egy késsel fenyegetőző hódmezővásárhelyi férfinak

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki 2015. ápri­lis 11. nap­ján kés­sel pró­bál­ta meg behaj­ta­ni egy roko­na köve­te­lé­sét.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye