Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozza az ügyészség a szerb fegyvercsempésznek

A szerb férfi 2014. már­ci­us 5-én dél­után jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág­ra a Rösz­ke Autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen egy autó­busz uta­sa­ként, ami­kor a sze­mély­el­len­őr­zés során kabát­já­ból egy lőfegy­ver, az ülése mel­lől egy bőr­tás­ká­ból pedig még egy gázriasztó-fegyver, 50 db gáz­ri­asz­tó­fegy­ver töl­tény, míg a zok­ni­ja szá­rá­ból 15 db éles töl­tény és újabb 7 db gáz­ri­asz­tó­fegy­ver töl­tény került elő. A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye okán kérte a kény­szer­in­téz­ke­dés elrendelését.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.07.