Elsőfokú ítélet a Magyarországon és Hollandiában is emberölést elkövető, szerb-magyar férfi ügyében – VIDEÓVAL – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi Amsz­ter­dam­ban és Buda­pes­ten vég­zett áldo­za­ta­i­val. A vád ered­mé­nyes volt; a Fővá­ro­si Tör­vény­szék első­fo­kon élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.