Főoldal » Archív » Eltette a talált pénzt a pécsi portás – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy por­tás ellen, aki egy vevő által talált és neki átadott pénz­tár­cát tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lott Pécsett a nagy­ba­ni pia­con dol­go­zott por­tás­ként. 2016 szep­tem­be­ré­ben a sér­tett a pia­con vásá­rolt, ahol elhagy­ta a pénz­tár­cá­ját a benne lévő 100.000,-Ft-tal és ira­ta­i­val együtt. Egy arra hala­dó vásár­ló a pénz­tár­cát meg­ta­lál­ta, majd átad­ta a piac por­tá­sá­nak azzal, hogy azt a sér­tett­nek jut­tas­sa vissza.

A vád­lott azon­ban annak elle­né­re, hogy a sér­tett a későb­bi­ek során keres­te nála a pénz­tár­cát, azt nem adta vissza, hanem a benne talál­ha­tó pénzt elköl­töt­te, míg a tár­cát az ira­tok­kal együtt eldobta.