Főoldal » Archív » Eltűnt a hússzállítmány - ráadásul kiderült, hogy áfát csaltak

Vád­eme­lés egy kecs­ke­mé­ti cég veze­tő­jé­vel és a lánc­szám­lá­zás­ban résztvevő
tár­sa­i­val szemben.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat három fér­fi­val és két nővel szemben.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.03.