Főoldal » Hírek » Elvitte a furgont a benzinkútról és bódultan vezette - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­vel és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés­sel vádol­ja a fér­fit, aki tavaly ősszel kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban beült egy ben­zin­kú­ton nyit­va hagyott fur­gon­ba és elhaj­tott azzal.

Kábítószer-birtoklás miatt az ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről határozott.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi elvit­te a nyi­tott álla­pot­ban lévő jár­mű­vet a ben­zin­kút­ról, amíg annak veze­tő­je éppen azt ellen­őriz­te, hogy a ben­zin­kút üzemel-e. A fur­gon­nal Győr­be, egy csa­lá­di ház udva­rá­ra haj­tott, ahol az autó meg­süllyedt, ezért azt hátra hagyta.

A vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

Az elkö­ve­tést kame­ra rög­zí­tet­te: https://www.facebook.com/watch/?v=195955912728149