Főoldal » Archív » Embercsempészek kerültek előzetes letartóztatásba Battonyán

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a két pakisz­tá­ni és egy román állam­pol­gár­nak, akik 25 főből álló mig­ráns cso­port­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get Bat­to­nya kül­te­rü­le­tén a román-magyar állam­ha­tár meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez.

Békés Megyei Főügyész­ség Saj­tó­köz­le­mé­nye 08.08