Főoldal » Archív » Embercsempészés a fővárosban- összesített adatok

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén 2015. janu­ár 1-je és 2015. szep­tem­ber 22. napja között össze­sen 105 ügy­ben indult nyo­mo­zás ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt. Ezen eljá­rá­sok 83%-a július-szeptember hónap­ban indult.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye