Főoldal » Archív » Embercsempészés bűntette miatt bíróság elé állításról

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 7 szír állam­pol­gárt, össze­sen 3.500 euró­ért akart ille­gá­li­san Auszt­ri­án keresz­tül Német­or­szág­ba szállítani.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye