Főoldal » Archív » Embercsempészés bűntette miatti bíróság elé állításról

 

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a magyar fér­fit, aki több mint 9 kül­föl­di állam­pol­gárt szál­lí­tott az osztrák-magyar állam­ha­tár­hoz vagyo­ni haszon­szer­zés végett, hogy ők ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba jussanak.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye