Főoldal » Archív » Embercsempészés Mosonmagyaróvár közelében

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy kül­föl­di fér­fit, aki egy teher­au­tó­ba zsú­fol­va szál­lí­tott 26 szí­ri­ai sze­mélyt azért, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik a magyar–osztrák állam­ha­tár jog­ta­lan átlépéséhez.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye