Főoldal » Archív » Embercsempészt fogtak a szlovén határ közelében

500 eurót ígér­tek a fér­fi­nek 18 sze­mély kül­föld­re csem­pé­szé­sé­ért. A ter­helt a mig­rán­so­kat a magyar-szlovén hatá­ron keresz­tül akar­ta kicsem­pész­ni 2014. júli­us 22-én, de elté­vedt, s emi­att a lete­nyei magyar-horvát határ­át­ke­lő­nél kötött ki. Ezt lát­ván meg akart for­dul­ni, de a határ­ren­dé­szek a ter­hel­tet és uta­sa­it is elfog­ták. A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szet bün­tet­te miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye