Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Emberkereskedők ellen emeltek vádat

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2011. év végén elő­ször Magyar­or­szá­gon, majd Német­or­szág­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re kény­sze­rí­tet­tek egy nőt, majd végül Hol­lan­di­á­ban szin­tén pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség cél­já­ból elad­ták két másik férfinak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye