Főoldal » Archív » Emberölés Pest Megyében

A Pest Megyei Főügyész­ég aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a szi­get­szent­mik­ló­si férfi ellen, aki azt ígér­te egy fia­tal lány­nak, hogy segít hely­re­ál­lí­ta­ni régi kap­cso­la­tát, ám való­já­ban magá­nak akar­ta meg­sze­rez­ni őt. Miu­tán a lány ellen­állt a férfi köze­le­dé­sé­nek, kegyet­le­nül megölte.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye