Főoldal » Archív » Emberölési kísérlet aljas indokból - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tár­sa­i­val együtt base­ball­ütők­kel támadt a sér­tett­re azért, mert a férfi egy kár­tya­já­té­kon pénzt nyert az apjától.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye