Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Emberölési kísérlet egy fővárosi étteremben - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy 45 éves török fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint, tavaly már­ci­us­ban egy buda­pes­ti görög étte­rem­ben - koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt – rálőtt egy szin­tén kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú ismerősére.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Ember­ölé­si kísér­let egy fővá­ro­si étte­rem­ben - vádemelés