Főoldal » Archív » Emberrablás Baján és Csávolyon

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt négy férfi ellen, akik 2015. feb­ru­ár 21-én Baján elra­bol­tak egy autó­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó fér­fit, akit addig bán­tal­maz­tak és fenye­get­tek, míg az egyik ember­rab­ló­nak át nem enged­te az autó­ját és alá nem írt egyéb valót­lan tar­tal­mú okira­to­kat.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye