Home » Prosecution Offices » Local-level Prosecution Offices » District Prosecution Office of Székesfehérvár

District Prosecution Office of Székesfehérvár

Add­ress: Dózsa György street 1., Szé­kes­fe­hér­vár, 8000
PO box: Pf. 49., Szé­kes­fe­hér­vár, 8003
Phone: +36 22 312-481, +36 22 313-906
Fax: +36 22 321-813
Email: szekesfehervar@mku.hu

Map
The Pro­se­cu­ti­on Offi­ce also res­ides at:
Add­ress: Virág Bene­dek st. 18., Szé­kes­fe­hér­vár, 8000
PO box: Pf. 49., Szé­kes­fe­hér­vár, 8003
Phone: +36 22 510-240
Fax: +36 22 510-245
Map

Municipalities under the jurisdiction of the Local-level Prosecution Office

 • Aba
 • Bakony­cser­nye
 • Bakony­kú­ti
 • Balin­ka
 • Baracs­ka
 • Bodajk
 • Csák­be­rény
 • Csó­ka­kő
 • Csór
 • Csősz
 • Dég
 • Eny­ing
 • Ercsi
 • Fehér­vár­csur­gó
 • Füle
 • Gár­dony
 • Gyúró
 • Igar
 • Isz­ka­szent­györgy
 • Isz­ti­mér
 • Jenő
 • Kajá­szó

 • Káloz
 • Kápol­nás­nyék
 • Kin­cses­bá­nya
 • Kis­láng
 • Kőszár­hegy
 • Lajos­ko­má­rom
 • Lep­sény
 • Magyar­al­más
 • Mar­ton­vá­sár
 • Mátyás­domb
 • Mező­ko­má­rom
 • Mező­szent­györgy
 • Mező­szi­las
 • Moha
 • Mór
 • Nadap
 • Nádasd­la­dány
 • Nagy­ve­leg
 • Pákozd
 • Pátka
 • Páz­mánd
 • Pol­gár­di

 • Pusz­ta­vám
 • Rác­ke­reszt­úr
 • Sár­ke­resz­tes
 • Sár­ke­szi
 • Sárosd
 • Sár­szent­mi­hály
 • Sere­gé­lyes
 • Sopo­nya
 • Sőréd
 • Suko­ró
 • Sza­bad­battyán
 • Sza­bad­egy­há­za
 • Sza­bad­híd­vég
 • Szé­kes­fe­hér­vár
 • Tác
 • Tor­das
 • Úrhi­da
 • Vál
 • Velen­ce
 • Vereb
 • Zámoly
 • Zichyúj­fa­lu

The tasks and responsibilities of the Local-level Prosecution Offices

Ábra: A járási ügyészség feladata
Ábra: A járási ügyészség feladata