Home » Prosecution Offices » Local-level Prosecution Offices » District Prosecution Office of Szikszó

District Prosecution Office of Szikszó

Add­ress: Kas­sai street 62., Szik­szó, 3800
PO box: Pf.: 27, Szik­szó, 3801
Phone/Fax: +36 46 395-421
Email: szikszo@mku.hu

Map

Municipalities under the jurisdiction of the Local-level Prosecution Office

 • Aba­új­lak
 • Aba­új­szol­nok
 • Alsó­va­dász
 • Asza­ló
 • Fel­ső­va­dász
 • Gadna
 • Gagy­bá­tor
 • Gagy­ven­dé­gi

 • Hal­maj
 • Her­nád­kércs
 • Hom­rogd
 • Kázs­márk
 • Kis­ki­nizs
 • Kupa
 • Léh
 • Monaj

 • Nagy­ki­nizs
 • Nyés­ta
 • Pam­lény
 • Rásony­sáp­be­rencs
 • Selyeb
 • Szász­fa
 • Szent­ist­ván­bak­sa
 • Szik­szó

The tasks and responsibilities of the Local-level Prosecution Offices

Ábra: A járási ügyészség feladata
Ábra: A járási ügyészség feladata