Főoldal » Archív » Engedély nélkül árult cigarettatöltő gépet

A vád­lott az egyik inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon 11.000 forin­tért eladás­ra kínált, s ezál­tal for­ga­lom­ba hozott egy elekt­ro­mos ciga­ret­ta­töl­tő gépet. A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség jöve­dék­kel vissza­élés elő­se­gí­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 36 éves fér­fi­val szem­ben.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- Enge­dély nél­kül árult ciga­ret­ta­töl­tő gépet