Főoldal » Archív » Engedély nélkül fegyvert tartott, tiltott eszközzel horgászott- FOTÓVAL

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 54 éves fér­fi­val szem­ben, míg tár­sá­nak orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt kell bíró­ság elé áll­nia. A két férfi til­tott esz­köz­zel hor­gá­szott a Bala­to­non, majd az egyi­kük­nél meg­tar­tott ház­ku­ta­tás során enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­rek és lősze­rek is elő­ke­rül­tek.

Fotó-Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye