Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés az idős nő kirablói ellen

Fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás és aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se miatt emelt vádat három vád­lot­tal szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2014 decem­be­ré­ben, mely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye