Főoldal » Archív » Eredménytelen rablás Mátraverebélyen

Rab­lás és testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 17 és egy 20 éves férfi ellen, akik Mát­ra­ve­re­bél­yen kira­bol­tak egy fér­fit. A fia­tal­ko­rú és társa 2014. janu­ár 8-án a mát­ra­ve­re­bé­lyi vas­út­ál­lo­má­son azért támad­tak rá egy ittas fér­fi­ra, hogy elve­gyék a pén­zét. A sér­tet­tet ököl­lel több­ször fejen ütöt­ték. Ezután az idő­sebb elkö­ve­tő a föld­re lökte, ott fejen ütöt­te, a fia­tal­ko­rú társa pedig fejen rúgta. Végül a véde­ke­ző áldo­za­tot az idő­sebb lefog­ta, a fia­ta­labb pedig ezalatt a zse­be­i­ben kuta­tott, de ott egy üres pénz­tár­cán, bank­kár­tyán és sze­mé­lyes ira­to­kon kívül nem talált semmit.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.27.