Főoldal » Archív » Erőszakkal és fenyegetéssel kényszerítette munkára az idős, beteg férfit

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi ellen, aki a nála lakó idős korú és beteg­sé­ge miatt nehéz fizi­kai mun­ká­ra kép­te­len fér­fit aka­ra­ta elle­né­re rend­sze­res verés­sel és fenye­ge­tés­sel mun­ka­vég­zés­re kény­sze­rí­tet­te.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - idős,beteg fért­fit bán­tal­ma­zó férfi_vád