Főoldal » Archív » Értékes festményeket raboltak - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2011 nya­rán meg­tá­mad­tak egy 85 éves fér­fit a laká­sá­ban, majd onnan érté­kes, több tíz­mil­lió forin­tot érő fest­mé­nye­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Érté­kes fest­mé­nye­ket rabol­tak - vádemelés