Főoldal » Archív » Éveken át bántalmazta a feleségét és a gyermekeit

Egy pető­fi­szál­lá­si férfi éve­ken át bán­tal­maz­ta fele­sé­gét és négy kiskorú
gyer­me­két, ezál­tal súlyo­san veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kek erköl­csi, érzel­mi és fizikai
fej­lő­dé­sét. A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat ellene.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - éve­ken át bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét és a gyerekeit