Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Heves Megyei Főügyészségen

A Heves Megyei Főügyész­ség 2015. már­ci­us 11. nap­ján tar­tot­ta az elmúlt évi tevé­keny­sé­gét, tel­je­sít­mé­nyét érté­ke­lő összügy­é­szi érte­kez­le­tét, mely ese­ményt sze­mé­lyes jelen­lé­té­vel meg­tisz­tel­te Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Heves Megyei Főügyészség -fotók Heves- fotó2