Főoldal » Archív » Exkluzív hotelek vendégének adta ki magát a tolvaj - vádemelés

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy éven keresz­tül külön­bö­ző buda­pes­ti szál­lo­dák szo­bá­i­ból a taka­rí­tó sze­mély­ze­tet meg­té­veszt­ve össze­sen több mil­lió forin­tot lopott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye