Főoldal » Archív » Faléccel támadtak a sértettre - vádemelés

Két sze­ge­di férfi tavaly szep­tem­ber­ben Sze­ge­den a nyílt utcán meg­tá­ma­dott és súlyo­san bán­tal­ma­zott egy fér­fit. A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a fér­fi­a­kat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint a sér­tet­től tele­font és a ciga­ret­tát eltu­laj­do­ní­tó fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel is vádolja.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06 16