Főoldal » Hírek » Falfirkával okoztak kárt több épületben - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség két tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, akik fal­fir­ká­val okoz­tak kárt több épületben. 

A vád­irat sze­rint a két férfi 2017. és 2020. év között Tata­bá­nyán, rész­ben egye­dül, rész­ben közö­sen fes­ték­szó­ró spray-vel külön­bö­ző mére­tű raj­zo­kat, jele­ket  helye­zett el falfelületeken.

Az egyik férfi egy épü­let hom­lok­za­tá­ban, az önkor­mány­za­ti keze­lés­ben lévő garázs falá­ban, két magán­sze­mély tulaj­do­nát képe­ző garázs falá­ban 43.366 -  60.043 forint közöt­ti kárt okozott.

A másik férfi két híd­pil­lért, egy lakó­épü­le­tet, egy virág­bolt falát, egy hús­bolt ajta­ját és falát fir­kál­ta össze. Az oko­zott kár 3.450 - 91.654 forint közötti.

A két férfi együtt egy rak­tár­épü­let­ben 198.079 forint, vala­mint egy telep­hely falá­ban 93.256 forint kárt oko­zott falfirkával.

Az egyik férfi fej­ka­me­rá­val rög­zí­tet­te cselekményét.

https://fb.watch/iOR0xQniZ0/