Főoldal » Archív » Falkavadászokat marasztaltak el büntető és polgári perben is

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség koráb­ban vádat emelt öt elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik Somogy­szent­pál kül­te­rü­le­tén több alka­lom­mal fal­ka­va­dá­szat mód­sze­ré­vel vadász­tak oly módon, hogy kutyá­i­kat vad­disz­nók­ra uszí­tot­ták, majd a táma­dás­tól legyen­gült álla­to­kat leszúr­ták, fel­da­ra­bol­ták és húsu­kat ellop­ták. A bíró­ság öt vád­lott közül néggyel szem­ben lopás bűn­tet­te és állat­kín­zás vét­sé­ge miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.01.28